1. Října 2014 - PC 1.0.732.20 - Aktualizace hry | The Sims 4 CZ

1. Října 2014 - PC 1.0.732.20


DeadKarlos | 1. 10. 2014 | Návštěvnost 501

 

Novinky

 • Když Simík zemře, stane se z něj duch, za kterého hrát nelze.
 • Pokud použijete interakci „Pozvat do domácnosti“, stane se duch plnohodnotným členem domácnosti, za kterého budete moci hrát.
 • Duchové mohou mít vztahy, mohou se oženit se, milovat se, mít práci, pracovat na aspiracích, získávat dovednosti nebo prostě jen tak být!
 • Mají jedinečnou posmrtnou zkušenost založenou na tom, jak zemřeli.
  • Simíci, kteří zemřeli hlady, se snaží po smrti ukojit svůj hlad.
  • Simíci, kteří zemřeli na nadměrnou námahu nebo stářím, si po smrti chtějí užívat.
  • Simíci, kteří uhořeli, mají k dispozici novou interakci... a naše rada zní, nesnažte se je rozzlobit.
  • Simíci, kteří zemřeli emotivní smrtí, mohou své emoce vyzařovat na ostatní Simíky.
  • Simíci, kteří zemřeli po zásahu elektrickým proudem, mají k dispozici jedinečnou interakci, která jim umožňuje rozbíjet elektrická zařízení, když jsou rozzlobení.  Také si velmi užívají společenskou interakci „Ruční bzučák“.
  • Simíci, kteří byli sežraní kraví rostlinou, mají touhu škodit nebo pomáhat světu rostlin.  Pokud mají negativní náladu, způsobují, že rostliny umírají, pokud ji mají pozitivní, starají se o ně.
 • Duchové mohou ovládnout předměty a pak opravovat ty rozbité.
 • Mají k dispozici nové interakce, např. „Vyděšení duchem“, „Projít skrz“ a „Mluvit o smrti“.
 • Gurmánští kuchaři na 10. úrovni mají nový recept „Ambrózie“, s jehož pomocí lze přivést ducha k životu (nebo obnovit život Simíka).
 • K dispozici je nový druh zahradní květiny, Mrtvá květina, díky které mohou Simíci zachránit sebe či ostatní, když přijde na návštěvu Smrťák.

 

Cheaty/položky

 • Přidali jsme cheat, díky kterému lze zobrazit skryté předměty, například rybníky, hifi věže s konkrétními kanály pro použití v podniku a mnoho dalších položek. Otevřete konzolu pro cheaty ([CTRL]+[SHFIT]+[C]) a zadejte „bb.showhiddenobjects“.  Objekty Ladění v rámci rozbalovacího okna Obsah můžete nalézt pomocí panelu s filtry v režimu Stavba.
 • 5 nových barev očí.  Tmavě modrá, tmavě modrá oříšková, šedohnědá oříšková, olivově zelená oříšková a nachová.  V části Vytvořit Simíka, běžte si to vyzkoušet!
 • Na hifi věžích naleznete novou Strašidelnou stanici. Hudba na nich je až hrůzostrašně dobrá. A z těch hrůzných tónů vám po běží mráz po zádech. Anebo si tam místo „ů“ dejte „o“.
 • Nový cheat rychlost hodin v části Vytvořit Simíka vám umožňuje zrychlit a zpomalit Simíkovu animaci. Cheat použijete zadáním „casclockspeed [0-10]“ do okna konzole pro cheaty.  0 je pauza a 10 není!

 

Selhání/výkon

 • Opraven problém s nesprávným uložením interakce „Napsat knihu“, který způsoboval chybu uloženého souboru.
 • Po načtení pozemku a výběru Simíka ke hraní, který je mimo pozemek, se nyní načte správný Simík.
 • Opravena chyba, při které mohla UI zapomenout, že existuje domácnost, a neumožnila hráči přejít do režimu Stavby a nákupu.
  • Většinou to bylo výsledkem toho, že hráč smazal všechny domácnosti v okolí, ale také k této chybě mohlo dojít jinými způsoby.
 • Opravena chyba, která způsobovala, že hra přestala reagovat, pokud hráč nahrál nedokončený podnik ze svého pozemku a poté se pokusil vstoupit do režimu Stavba prostřednictvím funkce Spravovat světy na pozemku.
  • Simíci v domácnosti byli chybně odebráni ze světa, a ponechali tak hráče v mizerné náladě a neschopného hrát.
 • Některé okolnosti ve hře mohou způsobit, že se ztratí ID hry, což má za následek možné selhání.  Selhání bylo opraveno přidáním funkce Null Guard (jde o opravdu dobrou funkci).
 • Byla opravena chyba, při které akce mimo pozemek nebyly po načtení uloženého souboru vždy dostupné.
 • Simíci, kteří si čtou nebo jedí, se po změně výšky stěn v jiných pokojích již nemusí resetovat.
 • Snížení základů již nebude způsobovat, že se skříňky za určitých okolností přesunou do inventáře domácnosti.
 • Opraven problém s plovoucím Simíkem, ke kterému občas docházelo, když se Simík rozhodl, že je cesta vzdušnou čarou kratší než jiné alternativy.
 • Simíkům již nebude selhávat trasa, když se pokusí předvést interakci Prodat do Simsoniánského muzea na nezvykle velké vesmírné hornině.
 • Výchozí obnovovací frekvence hry The Sims 4 má nyní stejné nastavení jako obnovovací frekvence systému Windows.

 

Grafika

 • ymBottom_PantsLoosePajamas a ymBottom_PantsLoosePajamasSatin byly v části Vytvořit Simíka sloučeny do jednoho objektu. Nyní tvoří dva objekty
 • Některé kombinace vlasů a klobouků vytvářely špatnou geometrii kolem Simíkovy hlavy. Upravili jsme ji, a problém tak odstranili.
 • yfBody_CocktailStrap_Red je nyní volitelná barva pro šaty Bombshell v části Vytvořit Simíka.
 • „Megaschody (To je paráda)“ mají nyní různé barevné varianty, které se od sebe skutečně liší.
 • Odměna za kariéru „Hromada pláten“ již nebude mizet, pokud se umístí vedle stěny a stěna se uřízne.
 • Opraveny grafické problémy se zvýrazněním a zadní plochou „Elegantního zrcadla kapitána Chaze MacFreelinga“.
 • Květina „Sléz - čtverec“ se již nebude umisťovat pod zem.
 • U „Stodolní postele“ již nedochází k tomu, že když si do ní Simík lehne, polštář se chová jak posednutý – byl vyřešen problém s úrovní detailů, kdy docházelo k tomu, že polštář skákal kolem, když šel Simík spát.

 

Ladění

 • Simíci mají nyní na všech úrovních více možností malování – Simíci na vysoké úrovni mohou malovat „pod“ svou úroveň, aby dosáhli vyšší kvality.
 • Simíci mohou nyní poslouchat hudbu a zároveň hrát šachy.
 • Knihovníky mohou být nyní i mladí Simíci i Siminky. Dříve to mohly být pouze starší Siminky. Stereotypizace... nedělejte to!
 • Interakce „Zapnout/vypnout emocionální auru“ nyní obsahují nápovědu s vysvětlením funkcí
 • Akce Zkusit uklidnit, Ventilovat, Stěžovat si na problémy a Vykoupat se nyní pomohou vyřešit nálady Nedostatek cvičení, Potřebuji videohry!, Koncepční napětí, Zastaralé okolí a Zavřený uvnitř, když se Simíci cítí pod napětím.
 • Opraven problém, při kterém měli Simíci s vysokou úrovní dovednosti vaření zaručeno, že při vaření nikdy nezačne hořet. Je pravda, že jsou naši Simíci celkem inteligentní, je ale také dobře zdokumentované, že i ti nejlepší Simíci dokáží omylem zapálit svá luxusní sídla  Simíci s úrovní dovednosti vyšší než 3 mohou tedy od teď při vaření způsobit požár... jen ta pravděpodobnost je trochu menší.
 • Poslední milník aspirace Mimoňský intelektuál nyní k dokončení vyžaduje, aby Simík přečetl pouze 10 (nikoliv 15) knih.
 • Díky „Vydělávání peněz bokem“ si Simík za krátký čas přišel na velkou částku Simoleonů. To nebyl úmysl a částka, kterou si tak lze vydělat, byla snížená.
 • Hračky, které mají zvyšovat dětskou kreativitu, to nyní dělají.
 • Za napsání znělky nyní Simík dostane zaplaceno. Při psaní znělky na kytaru docházelo k chybě, která měla za následek, že Simík nedostal zaplaceno.
 • Z hraní serenády již nebude mít prospěch pouze ten, kdo ji zahraje.  Ten, komu je serenáda zahrána, také získá pozitivní náladu.
 • Časově založené úspěchy a nálady nebyly vždy správně sledovány.  Byl opraven vizuální problém se sledováním a také byly opraveny úspěchy Teprve začínáme a Pařba.
 • Vylepšení Ledničky z oceli a Občerstvovaně se dokončovala příliš rychle, byla vyladěna, aby to trvalo trochu déle.
 • Blázni do cvičení nebudou již při tréninku ve stavu beztíže přicházet o hygienu.
 • Emoční lektvary z vědecké stanice budou nyní přinášet pozitivní nálady a nebudou už způsobovat nepříjemné pocity.
 • Autonomní Simíci nemohli být sežraní kraví rostlinou, protože se v momentě smrti pokusili zařadit do fronty interakci Udělat si pohodlí, která však není kompatibilní s pokusem kravích rostlin sníst Simíka, což způsobilo, že se Simík resetoval, a tím se zachránil před smrtí (páni!).  Mrzí nás to, ale problém jsme opravili, a když má kraví rostlina své choutky, jsou Simíci opět vystaveni nebezpečí.
 • Mezigalaktické tobolky již nebudou rezistentní vůči vašim pokusům je zalít a vyplít – rozhodly se, že život je vlastně fajn. Zalévejte a plejte podle potřeby
 • Simíkům s nezaplacenými účty se již nebude dít, že je voda a elektřina vypnutá všude, kam přijdou – můžete se patřičně flákat u sousedů.
 • Interakce rybaření nyní v koláčové nabídce správně zobrazí emocionální kontext.
 • Vzácnost sběratelského předmětu nyní ovlivní jeho hodnotu.
 • Adoptování dítěte nyní dodá všem adoptujícím rodičům tu správnou náladu.
 • Simíci, kteří mají ve svém inventáři zkažené jídlo, nebudou již mít možnost uklidit zkažené jídlo z baru... to bylo prostě divné.
 • Simíci měli možnost krmit mrtvou kraví rostlinu. Ačkoliv to bylo zajímavé a celkem morbidní, nedělalo to vůbec nic. Takže jsme tuto akci odebrali.
 • Odstraněn zisk kondičky za vykopávání hornin.
 • Opraven problém, při kterém byly dvakrát započítaný objekty pro vypočítávání hodnoty domácnosti.
 • Vyřešili jsme negativní aktuální problém, při kterém Simíci umírali po pouhém jednom zasažení elektrickým proudem. Bylo to šokující pro nás pro všechny. Když jsme problém zjistili, zježily se nám vlasy na hlavě.  Chybu jsme bleskově sprovodili ze světa a oprava nám způsobila příjemné brnění.
 • Pokud nyní uživatel dosáhne 10. úrovně kulinářské kariéry v profesi kuchař, odemkne se mu styl Komerční kuchyň.
 • Zahradní rostliny již nebudou vysílat své emoce na Simíky v okolí. Byly poučeny a naučily se potlačovat své emoce uvnitř... hluboko, hluboko uvnitř.
 • Když je Simík soustředěný, zobrazí se u interakce Opravit a Vylepšit v koláčové nabídce nyní správně emocionální kontext.
 • Děkujeme naší komunitě, že nám pomohla identifikovat dva problémy, při kterých mohli Simíci děti nesprávně provozovat flirtování. Oba případy jsme opravili.
  • Děti s maximální úrovní společenských dovedností mohly samy se sebou filtrovat před zrcadlem.
  • Vyšinutí Simíci děti v sebevědomé náladě mohli chybně flirtovat sami se sebou v zrcadle.
 • Možnost filtru Milostný vztah již není pro děti při cestování k dispozici (nikdo se v seznamu nikdy nezobrazil, ale bylo divné, že tam ta možnost je).
 • Podniky převedené na rezidenční pozemky prostřednictvím funkce Spravovat světy již nebudou zamezovat přidání nové domácnosti na pozemek, pokud je hodnota podniku vyšší než počáteční rozpočet nové domácnosti.
  • Na pozemek nebudete moci umístit rodinu, která si jej nebude moci dovolit, ale můžete tam vytvořit novou domácnost.

 

UI

 • Časové údaje oznámení v galerii již nebudou nesprávně uvádět vaši poslední aktivitu jako „více než před měsícem“, když proběhla později.
 • Při komentování v galerii již znak „<“, za kterým následuje text, nebude způsobovat, že text zmizí.
 • U hlavních cílů události se nyní při podržení myši zobrazí nápověda, jak tyto cíle dokončit.
 • Opraven problém, při kterém se kontextové nabídky na mapě sousedství zobrazovaly v některých podporovaných rozlišeních mimo obrazovku.
 • Opraven problém, při kterém byl během otevřeného vyhledávání skrytý panel filtrů v režimu Stavba.

 

Napsal: -SimGuruGnome

Zdroj: Oficiální stránky EA.com

 

 

NovinkyNovinky
Chestnut Ridge IkonaChestnut Ridge

5. prosince 2023
Rozšíření: The Sims 4 Rodinný život IkonaThe Sims 4: Rodinný život

1. listopadu 2023
Milníky IkonaMilníky

16. říjen 2023
Cheaty: Rodinný život IkonaCheaty: Rodinný život

16. říjen 2023
Výstřelky IkonaVlastnosti: Výstřelky

16. říjen 2023

 

Aktivity stránekAktivity stránek

Přiřazené pozemky (Koňský ranč)

5. prosince 2023

Nové Aspirace (Koňský ranč)

1. prosince 2023

Nové Vlastnosti (Koňský ranč)

1. prosince 2023

Nová lekce (Koňský ranč)

29. listopadu 2023

Kojenecká výživa

26. října 2023

 

Aktualizace hryAktualizace hry
Patch 131 - 14. června 2022

1.89.214.1030 (Windows)
1.89.214.1230 (Mac)
1.60 (Console)

Patch 130 - 27. května 2022

1.88.228.1020 (Windows)
1.88.228.1220 (Mac)
- (Console)

Patch 129 - 24. května 2022

1.80.69.1030 (Windows)
1.80.69.1230 (Mac)
1.59 (Console)

Všechny aktualizace hry


 

KontaktyKontakt

Discord


 

OdkazyOdkazy

The Sims 4


The Sims 3


 

 

 

 

Discord

 

 

Copyright© DeadKarlos (27.2.2014) | SysAdmin: Night Storm